گروه نویسندگان حاشیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) گروه نویسندگان حاشیه
Previous Months Home Archive امرداد ٩٢ خرداد ٩٢ اردیبهشت ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ More ...
      حاشیه... ("حاشیه" یک هفته نامه فرهنگی٬اجتماعی و البته سیاسی است.)
خبر اختصاصی «حاشیه» درباره تعلیق 6 ماهه فردو by: گروه نویسندگان حاشیه

مطلب منتخب از شماره اول حاشیه

تحریم ها  تمام می شود؟

نطق جلیلی کوتاه، موثر و معطوف به پرونده هسته ای ایران بود.» این توصیف دیپلمات های غربی از سخنرانی آغازین «سعید جلیلی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای عضو  در آلماتی قزاقستان بود که به مطبوعات درز کرده 5+1 است. به گفته این دیپلمات ها، جلیلی برخلاف نشست های قبلی، نه سخنرانی طولانی ای داشته و نه از دخالت آمریکا در امور داخلی ایران، موضوع سوریه و بحرین و... سخنی گفته بلکه مستقیما به سراغ پرونده هسته ای ایران و موضع تهران درباره پیشنهادهای غرب رفته است. از قرار معلوم، دیپلمات های تحت رهبری «کاترین اشتون»،  اسفندماه پس از شنیدن این نطق 8صبح روز سه شنبه امیدوار می شوند که مذاکرات آلماتی سرنوشت دیگری در  ماه پیش پیدا کند. 8قیاس با مذاکرات در آلماتی چه گذشت؟ مشروح مذاکرات آلماتیب ه مانند مذاکراتا ستانبول،ب غداد و مسکو همچنان مکتوم است. با وجود این، انعکاس برخی از خواسته های دو طرف در رسانه ها می تواند تا اندازه ای راهگشا باشد. «سایت هسته ای فردو» به مانند مذاکرات سابق، محور اصلی چانه زنی های دو طرف بوده است. بنا  غنی سازی 2009به اعلام مقامات ایران، فردو از سال

 درصد را درا ین مرکز آغاز کردها ست. طرف های 20 2006غربی اما اصرار دارند که آغاز به کار فردو به سال  در جریان 2009باز می گردد و ایران، آژانس را در تا سال این فعالیت ها قرار نداده است. غرب تعلیق فعالیت های این سایتا ز سویا یران ران خستین گام جدیب رکلا ی اعتماد سازی می دانند.ب ناب ها خبار موجود، کاترینا شتون،  در 5+1نسخه به روز شده ای از خواسته ها و پیشنهادهای مذاکرات بغداد را در مقابل سعید جلیلی قرار می دهد. به عبارت دیگر، آن ها همچنان اصرار داشته اند که فعالیت های کنونی فردو معلق شود. اما رویکرد آن ها به نسبت مذاکرات بغداد تعدیل شده است. تعلیق به جای توقف اصرار داشت که تمام 5+1تا پیش از نشست آلماتی، فعالیت های فردو متوقف شود. اما در نسخه به روز شده آن ها، دیگر نیازی به توقف حتمی فعالیت های فردو وجود ندارد. روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از یکی از دیپلمات های حاضر در اجلاس آلماتی خبر داده که  ماه، غنی 6در پیشنهاد جدید، ایران به طور موقت برای  درصد را به حال تعلیق در می آورد. از سوی 20سازی دیگر، گمانه زنی ها حاکی است که ایران هم پیشنهاد داده است که به جای تعلیق شش ماهه کل فعالیت

 درصد را تعلیق کند.20های فردو، تنها غنی سازی  درصد غنی شده20سرنوشت اورانیوم های  برخلاف نشست های سابق، نسخه جدیدی برای 5+1 درصد غنی شده موجود در ایران دارد. 20اورانیوم  کیلوگرم 247 کیلوگرم تا 160میزان این اورانیوم را از تخمین می زنند. پیشتر غرب در بغداد و مسکو به طرف  درصد غنی 20ایرانی اعلام کرده بود که همه اورانیوم شده باید از ایران خارج شوند تا به جای آن، میله های سوخت تحویل داده شود. حالا طرف غربی گفته است  درصد غنی شده نیست و 20نیازی به خروج اورانیوم تهران می تواند مقداری از آن را برای مصارف پزشکی به راکتور تحقیقاتی «امیرآباد» تهران منتقل و مابقی را به میله و صفحه سوخت تبدیل کند. کاهش تحریم ها در برابر تعلیق شش ماهه فعالیت های فردو و تبدیل  درصد غنی شده به میله های سوخت، 20اورانیوم حجم برخی از تحریم ها مالی و بانکی کاسته می شود. در گام نخست قرار است، ممنوعیت مبادله فلزات گران بهاء که کلا بانک های ایرانی را از هر گونه نقل و انتقالی محروم می کند، برداشته شود

 

  Comments ()
Recent Posts سایت هفته نامه حاشیه مصاحبه جدی با مردی که شوخی دارد رونمایی از مجری مناظره کاندیدا های ریاست جمهوری توسط حاشیه+تکمیلی گفتگوی هفته نامه حاشیه با رضا صادقی داستان مجسمه‌هایی که بیشتر از مجسمه بودند! شماره نهم حاشیه منتشر شد نامه علی مطهری به رهبر انقلاب در مورد ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی ما فال مشایی را گرفته ایم پیغام شورای نگهبان به هاشمی رفسنجانی:انصراف بده جواب و راه حل جداول و معماهای صفحه سرگرمی شماره ششم حاشیه
My Tags حاشیه (۳٢) انتخابات (۱۱) شماره اول (٧) شماره دوم (٦) شماره سوم (٦) شماره هشتم (۳) شماره ششم (۳) شماره هفتم (۳) شماره نهم (٢) شماره پنجم (٢) جاده خاکی (٢) مشایی (٢) نظرسنجی (٢) هنرمندان (۱) مناظره (۱) یارانه (۱) طنز (۱) زلزله (۱) هاشمی (۱) سرگرمی (۱) بوشهر (۱) فال (۱) متادون (۱) سگ (۱) لاریجانی (۱) شورای شهر (۱) آی تی (۱) مجسمه (۱) کره شمالی (۱) رضا صادقی (۱) کهریزک (۱) رسوایی (۱) مسعود ده‌نمکی (۱) علی مطهری (۱) قدیری ابیانه (۱) منصور ضابطیان (۱) کلاه قرمزی (۱) مسعود فراستی (۱) فواد صادقی (۱) مارگارت تاچر (۱) شماره یازدهم (۱) محمدغرضی (۱) عسل بدیعی (۱) آلماتی (۱) جمشید بسم‌الله (۱) کیم جونگ اون (۱) آب پریا (۱) زاپاس المشایی (۱) جم‌تی‌وی (۱) افسردگی هنرمندان (۱) خندوهناکی (۱) این دماغِ جذاب (۱) نوار 8 میلیونی (۱) سخنرانی طولانی (۱) بهروز وثوقی راد (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis