گروه نویسندگان حاشیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) گروه نویسندگان حاشیه
Previous Months Home Archive امرداد ٩٢ خرداد ٩٢ اردیبهشت ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ More ...
      حاشیه... ("حاشیه" یک هفته نامه فرهنگی٬اجتماعی و البته سیاسی است.)
چرا حاشیه ؟ by: گروه نویسندگان حاشیه

روزنامه نگاران تا به عادت مالوف شان به جای جدید و نام نو می رسند انگار که نوزادی اند الساعه از مادر زادهشده؛ انگار که بر تیغ تیز تغییر تاریخ است که گام برمی دارند.. هر بار که به تحریریه تازه ای وارد می شویم، ذوق مان چنان است که گویی این بار دیگر امن ترین شغل تاریخ را اشغال کرده ایم؛ گو که می دانیم، به قول آن مخلص همولایتی، «شصت درصد»، نباشد فردایی از پی امروزمان. اما چه کنیم؟ ما دل مان خوش است به همین رفت و آمدها، به همین این قهر و آشتی ها و  به این بازی ها... بازی هایی که جدی اند و هیچ جدیتی در جهان،  اصرار نباشد ِ نزد ما، بدون این بازی ها اعتباری ندارد. تا بازی نباشد، تا دیوانگی جدیت عق معنایی ندارد. من اما لااقل این بار خوشحال ترم؛ می دانم زمانی به «حاشیه» آمده ایم که  ندازد؛ از کله محوری، پی نخبگان دویدن و  ا روزنامه نگاری وطنی پوست می بلندگوی این وآن شدن، بریده است و، جامه نو می کند؛ دقیقا جامه نو می کند؛ حالا روزنامه نگاری ایرانی، با مغز راستین روزنامه نگاری عالم-گزارش نویسی- است که فکر می کند؛ با چنین فکر نویی هم در پی جامه ای نو است؛ حالا روزنامه نگاری ما، به جای دست بردن در محتوای مقال و مقولات، می کوشد فرم های تازه و استایل های جدیدی تجریه کند که یا سابقه نداشته است یا اگر سابقه داشته طرد شده اند؛ حالا حکایت ماست که به «حاشیه» آمده ایم تا یک نشریه را بر گرد گزارش های عامه پسند اما حرفه ای بگردانیم. عامه پسند بودن، به خودی خود، ایرادی ندارد، بلکه من معتقدم، هر که از پس این مهم- حرفه ای بودن و مورد پسند بودن- برآمد، می تواند کارهای مهم تر دیگری هم در روزنامه نگاری خلق کند. گزارش حرفه ای نوشتن اما همچنین عامه پسند بودن، نشانه هایی است از پایان بیماری ده دوازده ساله تقدم چپ و راست بودن بر روزنامه نگاری و مرض تبدیل ژورنال به محمل مکتوبات یا شفاهیات آکادمیسین ها یا «صاحب نظران»؛ ژورنال مال ژورنالیست هاست؛ صفحات حاشیه از آن هفت هشت گزارش گری است که می کوشند حرفه ای باشند. گزارش، مغز روزنامه نگاری است و گزارش گر، چهره اصلی تحریریه و همان روزنامه نگار است. گفت وگو کردن و یادداشت گرفتن، اهمیت دارد اما نمی تواند و نباید جای گزارش را پر کند. حاشیه می کوشد در سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و امورات بین المللی، به زمینه هایی حساس باشد که در زمانه ما برای عامه مردم محل توجه و نیز تامل است. هر توجهی الزاما آمیخته به تامل نیست. تنها یک پرداخت ژورنالیستی که به دقایق و ظرایف حرفه ای وفادار باشد هم سوژه ها را تامل برانگیز خواهد کرد، هم از درون کنشی است آرمان گرایانه، و نیز متعهد. تعهد و آرمان را نمی توان از بیرون به متن و در این جا، «حاشیه»، تحمیل کرد. ما از منظری جدی به سراغ موضوعاتی خواهیم رفت که از منظر روزنامه نگاری دهه هشتاد ایران، پیش پا افتاده و نامربوط تلقی شده است. باید کوشید دوباره، با گزارش، همه چیز را به روزنامه نگاری مربوط کرد.

 روزبه کریمی

دبیر تحریریه هفته نامه حاشیه

  Comments ()
Recent Posts سایت هفته نامه حاشیه مصاحبه جدی با مردی که شوخی دارد رونمایی از مجری مناظره کاندیدا های ریاست جمهوری توسط حاشیه+تکمیلی گفتگوی هفته نامه حاشیه با رضا صادقی داستان مجسمه‌هایی که بیشتر از مجسمه بودند! شماره نهم حاشیه منتشر شد نامه علی مطهری به رهبر انقلاب در مورد ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی ما فال مشایی را گرفته ایم پیغام شورای نگهبان به هاشمی رفسنجانی:انصراف بده جواب و راه حل جداول و معماهای صفحه سرگرمی شماره ششم حاشیه
My Tags حاشیه (۳٢) انتخابات (۱۱) شماره اول (٧) شماره دوم (٦) شماره سوم (٦) شماره هشتم (۳) شماره ششم (۳) شماره هفتم (۳) شماره نهم (٢) شماره پنجم (٢) جاده خاکی (٢) مشایی (٢) نظرسنجی (٢) هنرمندان (۱) مناظره (۱) یارانه (۱) طنز (۱) زلزله (۱) هاشمی (۱) سرگرمی (۱) بوشهر (۱) فال (۱) متادون (۱) سگ (۱) لاریجانی (۱) شورای شهر (۱) آی تی (۱) مجسمه (۱) کره شمالی (۱) رضا صادقی (۱) کهریزک (۱) رسوایی (۱) مسعود ده‌نمکی (۱) علی مطهری (۱) قدیری ابیانه (۱) منصور ضابطیان (۱) کلاه قرمزی (۱) مسعود فراستی (۱) فواد صادقی (۱) مارگارت تاچر (۱) شماره یازدهم (۱) محمدغرضی (۱) عسل بدیعی (۱) آلماتی (۱) جمشید بسم‌الله (۱) کیم جونگ اون (۱) آب پریا (۱) زاپاس المشایی (۱) جم‌تی‌وی (۱) افسردگی هنرمندان (۱) خندوهناکی (۱) این دماغِ جذاب (۱) نوار 8 میلیونی (۱) سخنرانی طولانی (۱) بهروز وثوقی راد (۱)
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis